Unikalny tytuł strony kategorii

Z punktu widzenia optymalizacji SEO każda strona w naszym systemie powinna posiadać unikalny tytuł.
Niestety często kategorie w magento posiadają wiele podstron a domyślna konfiguracja Magento nie gwarantuje im unikalnego tytułu.

Co więc możemy zrobić aby zamiast tytuły w stylu „kategoria” uzyskać tytuł „kategoria – strona 2”

Znajdujemy plik :

I kopiujemy go do :

następnie od wiersza 44 zmieniamy kod z :

na :