XenServer a Windows 10

Dzisiaj temat jest tylko pośrednio związany z Magento ale jako iż aktualnie większość serwerów jest wirtualizowanych może dotknąć i administratorów magento. Problem występuje często przy łączeniu się do XenServer za pomocą XenCenter po zaktualizowaniu systemu do Windows 10.

Objawia się komunikatem błędu:

Failed to connect
Żądanie zostało przerwane: Nie można utworzyć bezpiecznego kanału SSL/TLS.

lub w wersji angielskiej:

Failed to connect
Could not create SSL/TLS Secure Channel

Aby go rozwiązać należy kolejno :

 • Zatrzymać xapissl
  service xapissl stop
 • zrobić kopie zapasową starego certyfikatu
  mv /etc/xensource/xapi-ssl.pem /etc/xensource/xapi-ssl.pem.bak
 • edytować plik /opt/xensource/libexec/generate_ssl_cert i zmienić linię
  openssl genrsa > privkey.rsa

  na

   openssl genrsa 1024 > privkey.rsa
 • następnie generujemy nowy certyfikat
  /opt/xensource/libexec/generate_ssl_cert "/etc/xensource/xapi-ssl.pem" '10.10.6.27'
 • uruchamiamy nasze zatrzymane usługi
  service xapissl start
  xe-toolstack-restart