Jak zrobić listę wyboru polskich województw ?

Lista wyborów ma znaczącą przewagę nad polem tekstowym. Dzięki niej mamy pewność, iż na naszych zamówieniach nie pojawią się błędy w pisowni, które mogą uniemożliwić np. stworzenie statystyki sprzedaży z podziałem na województwa.
System magento listę regionów/województw przechowuje w bazie danych w tabeli 'directory_country_region’, co o znacza, że jeżeli znajdzie tam listę województw dla polski to automatycznie wyświetli rozwijaną listę zamiast pola tekstowego.

Listę polskich województw można wprowadzić do bazy, wykonując następujące zapytanie SQL :

INSERT INTO `directory_country_region` (`country_id`, `code`, `default_name`) VALUES
('PL', 'D', 'Dolnośląskie'),
('PL', 'KP', 'Kujawsko-pomorskie'),
('PL', 'LU', 'Lubelskie'),
('PL', 'LE', 'Lubuskie'),
('PL', 'LU', 'Łódzkie'),
('PL', 'MA', 'Małopolskie'),
('PL', 'MZ', 'Mazowieckie'),
('PL', 'OP', 'Opolskie'),
('PL', 'PO', 'Podkarpackie'),
('PL', 'PD', 'Podlaskie'),
('PL', 'PM', 'Pomorskie'),
('PL', 'SL', 'Śląskie'),
('PL', 'SW', 'Świętokrzyskie'),
('PL', 'WM', 'Warmińsko-mazurskie'),
('PL', 'WP', 'Wielkopolskie'),
('PL', 'ZC', 'Zachodniopomorskie');