Wpisy

Jak zrobić listę wyboru polskich województw ?

Lista wyborów ma znaczącą przewagę nad polem tekstowym. Dzięki niej mamy pewność, iż na naszych zamówieniach nie pojawią się błędy w pisowni, które mogą uniemożliwić np. stworzenie statystyki sprzedaży z podziałem na województwa.
System magento listę regionów/województw przechowuje w bazie danych w tabeli 'directory_country_region', co o znacza, że jeżeli znajdzie tam listę województw dla polski to automatycznie wyświetli rozwijaną listę zamiast pola tekstowego.

Listę polskich województw można wprowadzić do bazy, wykonując następujące zapytanie SQL :