Unikalny tytuł strony kategorii

Z punktu widzenia optymalizacji SEO każda strona w naszym systemie powinna posiadać unikalny tytuł.
Niestety często kategorie w magento posiadają wiele podstron a domyślna konfiguracja Magento nie gwarantuje im unikalnego tytułu.

Co więc możemy zrobić aby zamiast tytuły w stylu „kategoria” uzyskać tytuł „kategoria – strona 2”

Znajdujemy plik :

/app/code/core/Mage/Catalog/Block/Category/View.php

I kopiujemy go do :

/app/code/local/Mage/Catalog/Block/Category/View.php

następnie od wiersza 44 zmieniamy kod z :

      if ($title = $category->getMetaTitle()) {
        $headBlock->setTitle($title);
      }

na :

      if ($title = $category->getMetaTitle()) {
        $headBlock->setTitle($title);
      }
      #zmiana z numeracja strony kategori
      elseif ($category->getName() && is_numeric($_GET['p']) && $_GET['p']>1) {
        $headBlock->setTitle($category->getName()." - strona ".$_GET['p']);
      }
      #koniec zmiany